Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller ett barn med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte, det kan i vissa fall vara avlösning för närstående i omsorgsarbetet. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidsboende, i en stödfamilj eller lägerverksamhet.

Insatsen är kostnadsfri men matavgift tillkommer.

Relaterad information