Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att du får hjälp att utföra någon form av aktivitet utanför din bostad. Det kan vara regelbundna aktiviteter eller enstaka tillfällen. Servicen ska vara individuellt utformad och kan handla om att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller att komma ut på promenad.

Vill du bli ledsagare?

Som ledsagare är man timanställd och arbetstiden är flexibel utifrån den enskildes önskemål. Är du intresserad av att bli ledsagare, kontakta kommunens biståndshandläggare.