Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Personlig assistans

Om du är under 65 år och har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp, då kan du söka insatsen personlig assistans hos kommunen eller Försäkringskassan.

Syftet med insatsen är att öka möjligheterna till ett självständigt liv genom att få hjälp med de grundläggande behoven. De grundläggande behoven innebär hjälp att äta, av- och påklädning, personlig hygien och kommunikation.
Den personliga assistansen ska öka dina möjligheter till ett självständigt liv.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personliga assistenter.

Beslut om personlig assistans tas av kommunen. Men om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet.

Att välja assistansanordnare

Den enskilde kan välja kommunen eller en privat
utförare som assistansanordnare eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. Assistansanordnaren svarar för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration.

Relaterad information