Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Avlösarservice

Avlösarservice enligt Socialtjänstlagen. Har du behov av avlastning eller avlösning i hemmet ska du kontakta en biståndshandläggare. Det gäller för anhöriga som är mantalsskrivna på samma adress som den närstående.

Du kan få upp till 10 tim/månad spm är avgiftsfria.

Tillfällen då man som anhörig kan ansöka om avlösarservice är exempelvis när den anhörige behöver uppsöka läkare eller frisör.

Relaterad information