Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning skall leda till att personer med funktionsnedsättningar ges möjligheter att leva ett självständigt liv i eget boende. Anpassningen/åtgärden kan till och med vara en förutsättning för att personen ska kunna bo kvar i sin bostad. Dessa åtgärder finns reglerade i Lagen om Bostadsanpassningsbidrag.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Det är ett kommunalt bidrag avsett för anpassning av en funktionsnedsatt persons permanentbostad. Bidrag ges till nödvändiga åtgärder för att personen ska kunna klara sig så självständigt som möjligt.

Vem kan få bidrag?

Bidrag kan sökas av enskild person som äger sin bostad, innehar en hyres- eller en bostadsrättslägenhet. Bostaden ska brukas permanent. Behovet av åtgärderna ska vara långvarigt eller bestående. Man kan även få bidrag i samband med köp eller byte av bostad, då krävs särskilda skäl för att välja en bostad där kostnadskrävande bostadsanpassningar är nödvändiga. Bedömning och intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig krävas.

Vad kan man söka bidrag för?

Bidrag kan sökas för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner är sådan utrustning man inte brukar ta med sig när man flyttar till annan bostad.

Exempel på vad bidrag kan sökas för:

  • Förflytta sig i bostaden – ta bort trösklar, sätta in bredare dörrar.
  • Sköta hygien – ändra eller komplettera utrustningen i badrummet.
  • Laga mat - anpassa och specialutrusta köksinredningen, belysning.
  • Ta sig in och ut ur bostaden – montera ledstänger, ramper.

Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentliga andra orsaker än funktionsnedsättningen. Exempelvis normalt bostadsunderhåll, fukt och mögelskador.

Har du frågor eller vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Vänd dig antingen till distriktsarbetsterapeuten inom hemsjukvården, eller till kommunens handläggare för Bostadsanpassningsbidrag.

Relaterad information