Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Färdtjänst

Här hittar du information om färdtjänst och hur du ansöker om färdtjänst.

Färdtjänsten syftar till att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta sig, samt att föra ett självständigt och normalt liv. Färdtjänsten ska vara ett komplement till den allmänna trafikförsörjningen.

Vem kan få färdtjänst?

För att få färdtjänst ska man ha ett varaktigt handikapp eller funktionshinder, minst tre månader. Detta handikapp eller funktionshinder skall avsevärt försvåra eller omöjliggöra resor med kollektivtrafiken.

Ansökan och bokningar

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst görs hos biståndshandläggare.

Vid bokningar av färdtjänst med vanlig taxi kontakta Norbergs Taxicentral AB, telefon 0223-204 00.

Vid bokning av färdtjänst med handikappbuss kontakta Taxi Fagersta AB, telefon 0223-102 40.

Bokning av handikappbuss ska ske minst 24 timmar före planerad avresa.

Relaterad information