Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Hemtjänst

Insatser från hemtjänsten ska ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och för att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Vem kan beviljas hemtjänst?
Du som är äldre, har funktionsnedsättning, är tillfälligt sjuk eller av andra fysiska, psykiska eller sociala skäl inte klarar de dagliga göromålen på egen hand, kan få hemtjänst. Behovet utreds av biståndshandläggare i samråd med dig och eventuella närstående, vanligtvis i ditt eget hem.

Ansökan om hemtjänst görs till kommunens biståndshandläggare.

Vad kan man få hjälp med ?
Till hemtjänstens uppgifter hör både personlig omvårdnad och insatser av servicekaraktär. Insatserna ska präglas av hjälp till självhjälp.

  • Personlig omvårdnad, till exempel dusch och av- och påklädning
  • Serviceinsatser, till exempel städning, tvätt, inköp, post- och bankärenden.
  • Måltider

Trygghetslarm
Trygghetslarm är avsedda att ge trygghet i hemmet så att kvarboende blir möjligt.

Kontaktuppgifter
För kontakt med hemtjänstpersonal, ring: 0223-292 34 alternativt 0223-292 86 (Korttidsboendet)

Mer information
Läs gärna vår broschyr.

 

 

 

Relaterad information