Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ny i Sverige

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för etableringsinsatserna för nyanlända.

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning samt beslutar om och delar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Kommunen har ansvar för och erbjuder praktisk hjälp vid bosättning, svenskundervisning (SFI) samt minst 60 timmars samhällsinformation för de nyanlända kommunmedborgarna.

Kommunen har även ansvar för skola och barnomsorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterad information