Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Råd vid värmebölja

Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst 5 dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 25 plusgrader. Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i riskgrupper.

Du hittar bra tips i rutan till höger.

Relaterad information