Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Synpunkter, klagomål och idéer

Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm, klagomål eller idéer. Dina synpunkter är viktiga för oss och används som en del i vårt arbete att förbättra socialförvaltningens service och kvalitet.

Vad är bra, vad behöver förändras och förbättras?

Du kan använda blanketten Synpunkter, förslag och klagomål som finns i länken här till höger. Skriv ut den och lämna eller skicka den ifyllda blanketten till:

Socialförvaltningen                                                                                                                                                                           

Öjersbogården

Esbjörnsvägen 13

738 32 Norberg

 

Kontakta tjänstemän och politiker

Du är också välkommen att mejla, ringa eller skriva till kommunens tjänstemän och politiker. Genom att följa länken kontakta kommunenöppnas i nytt fönster  så kommer du till en sida där du kan du skicka dina frågor till Norbergs kommun utan att använda ett e-postprogram. 


Allmän handling

Dina synpunkter registreras som allmän handling.

Brev och e-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. Uppgifterna i synpunkterna kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

E-post  registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.
Uppgifterna du fyller i och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet. Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss via brev eller telefon.

 

Servicegaranti

Varje chef, verksamhetsansvarig eller handläggare i Norbergs kommun är i normalfallet nåbar inom 36 timmar. Nåbar innebär att kunna ta emot inkommen fråga via brev, e-post eller telefonväxeln eller via eventuell tjänstemobil inom garantitiden. Nåbarheten gäller att svar ("kvittens") lämnas av sökt tjänsteman inom garantitiden. Alternativt från dennes ersättare eller ansvarig chef.

Personligt sammanträffande ska på begäran ordnas snarast och absolut senast inom två veckor med sökt tjänsteman, dennes ersättare eller ansvarig chef. Besked om exakt tidpunkt för sammanträffandet ska lämnas inom garantitiden.

Servicegarantin utgår från att chef/verksamhetsansvarig/handläggare normalt har sin tjänstgöring dagtid måndag till fredag.


Detta beslut om tjänstemäns tillgänglighet fattades 2002-03-14 enligt Kommunstyrelsen §37

Relaterad information