Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Hedersrelaterat våld och förtryck

För alla är hemmet inte en trygg plats, du som lever i ett hem där du utsätts för hot och våld av närstående kan få hjälp. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott.

Om du är orolig för dig själv, dina barn eller en anhörig så be om hjälp!

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Stödsamtal
  • Skyddat boende vid akuta situationer
  • Hjälp med frågor som gäller barnen
  • Hjälp med ekonomiska frågor

Socialtjänsten kan hjälpa dig

Till socialtjänsten kan du vända dig om du behöver stöd eller skydd i frågor gällande tvång, hot, våld eller annan utsatthet i hederns namn.

Kontaktuppgifter

Vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm: 112

Socialtjänsten, måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00: 0223-290 00

Kl. 16.00–16.30: 0223-292 93

Socialtjänsten, utanför kontorstid

Socialjourens växel: 021-39 20 66 alt. 112

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler, för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Det tar sig uttryck i form av kontroll och begränsningar i främst flickors och kvinnors liv som till exempel klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och kärleksrelationer. Även pojkar och män kan vara utsatta av våldet och förtrycket och/eller tvingas att bevaka sina systrar/kvinnliga släktingar och rapportera tillbaka till släkten. För den som inte följer begränsningarna riskerar begränsningar och kontrollen att öka, att utsättas för våld och i värsta fall för hedersmord. De som utövar förtrycket och våldet kan vara familjemedlemmar, släkt och andra närstående.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott

Hedersrelaterat våld strider mot svensk lag och mot barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Det spelar inte någon roll vad våldet och kränkningarna beror på, det finns aldrig något försvar när dina rättigheter kränks.

2014 fick Sverige en lag som kriminaliserar tvångsäktenskap. Det betyder att det är olagligt att planera och genomföra ett äktenskap mot någons vilja oavsett om det sker i Sverige eller utomlands.

Kvinnlig könsstympning räknas till hedersrelaterat våld
I Sverige finns ca 40 000 flickor och kvinnor som är könsstympade. Har du blivit utsatt för könsstympning eller misstänker du att du eller någon i din närhet kan komma att bli utsatt, kan du kontakta socialtjänsten.

Upplever du något av detta kan du få stöd och hjälp att förändra din situation.

 

 

 


Relaterad information