Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Vuxen

Du som är orolig över ditt intag av alkohol eller narkotika eller du som har ett beroende av eller missbrukar alkohol, narkotika eller spel kan få hjälp av socialtjänsten.

Vill du ha hjälp?

Vill du ha hjälp eller stöd för att ta dig ur ett missbruk, beroende eller undrar du över hur vi kan vara till hjälp, ta en kontakt med en vuxenhandläggare för att få mer information.

Är du orolig för någon i din närhet?

Du som känner dig orolig över att någon i din närhet missbrukar alkohol, droger eller spel kan kontakta socialförvaltningen för råd, stöd eller påtala din oro.

Vi kan erbjuda

  • Stöd och samtalskontakt
  • Samtal och behandling gällande droger, alkohol och spelmissbruk
  • Behandling på behandlingshem