Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bråfors Bergsmansby

Brategården i Bråfors är sedan 2006 ett kulturreservat. Gården ägs och brukas av privata ägare, sjätte generationen inom samma familj. Bergsmansbyn är en välbevarad bergsmansgård med många gamla uthus kvar. Till gården hör betesmark, åker och inte minst skog. Skogen var viktig både för hushållet och för bergsbrukets behov av virke och kolningsved.

I Bråfors finns lämningar av anläggningar för järnframställning. Arkeologiska undersökningar har visat att järn framställdes där under 1200-talet. Äldsta skriftliga belägg för gården är från 1354. Bråfors, en av de få skyddade bergsmansbyarna, åskådliggör utvecklingen av en by i Bergslagen från 1200-talet till början på 1900-talet. De flesta åkrar och ängsmarker som man vet var i bruk under 1600-talet används ännu.
I juli 2017 invigs Brategårdens vägg- och takmålningar till Västmanlands läns 50:e byggnadsminne.