Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Konstkanalen

Exempel

Konstkanalen är en tre kilometer lång kanal från sjön Bålsjön till Polhemshjulet i Kärrgruvan. Kanalens uppgift var att förse Polhemshjulet med vatten.

Polhemshjulet är ett vattenhjul som byggdes 1877 och ersatte flera äldre och mindre vattenhjul. Det drev i sin tur en stånggång som försåg gruvor runt om i Kärrgruvan med kraft, så att pumparna för vattenuppfordring där kunde hållas igång dag och natt. Hela arrangemanget kallas vattenkonst, därav kanalens namn.

Konstkanalen gjorde att vattenhjulet kunde placeras närmare gruvorna, så att sträckan där kraften överfördes med hjälp av stånggången förkortades betydligt. Konstkanalens vatten drev också ytterligare ett vattenhjul längre nedströms.

Kanalen är bevarad och restaurerad och är en trevlig promenadväg.

Relaterad information