Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Mimerlaven

Mimerljus

Mimerlaven är en anläggning för att ta hand om malm och förädla den till råvara för järnframställning. Den var i bruk från 1960 till 1981. En period togs all malm från Norbergs underjordiska gruvor upp via Mimerlaven.

Anläggningen består av tre hus av olika höjd. Själva laven är den högsta delen, 64 m hög. Under den finns ett lodrätt schakt som är 325 m. Genom laven och schaktet går hissanordningar för personal och malm. Den mellersta delen är en krossanläggning. Den lägsta delen är ett anrikningsverk där gråberget i det finmalda materialet från krossarna skiljdes bort. Den anrikade malmen, sligen, transporterades sedan ut av ett långt transportband och lagrades i högar på marken.

1981 upphörde all gruvverksamhet och järnframställning i Norberg. 1999 övertogs Mimerlaven av kommunen efter rivningshot. Den är nu platsen för Norbergsfestival, en årligen återkommande elektronmusikfestival.

Relaterad information