Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Polhemshjulet

Polhemshjuletr

Polhemshjulet är ett vattenhjul som byggdes 1877 och ersatte flera äldre och mindre vattenhjul. Det drev stånggången som förde kraften till gruvor runt om i Kärrgruvan. Då kunde pumparna där hållas igång dag och natt. Stånggångens rörelse förgrenades iolika riktningar med hjälp av vändbrottet härintill. När klockan på stånggången tystnade var det dags för konstvaktaren att reparera och för gruvarbetarna att lämna botten på gruvan.

För att förse Polhemshjulet med vatten så att det kunde drivas finns en tre kilometer lång kanal från en närbelägen sjö. Upp till hjulets topp ledde en träränna som våghalsiga ungdomar, sprang och cyklade på. I kanalen och i vattenrännan under hjulet fanns gott om kräftor.

Kanalen är bevarad och restaurerad och är en trevlig promenadväg.

Relaterad information