Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Thorshammars verkstad

Thorshammars verkstad

Thorshammars Verkstads AB registrerades 1876 och är ett av Sveriges äldsta aktiebolag. Den nuvarande verkstadsbyggnaden uppfördes 1887. Omkring sekelskiftet 1900 var arbetsstyrkan som störst med 33 arbetare. I verkstaden tillverkades ljuskronor, prydnadsföremål, kranar och kopplingar av olika slag, fotogenköksdelar, smörjkannor och fettsprutor, dricksvattencisterner, vin-och cisternkranar, vikter från 1 g till 5 hg och mycket annat.

Tenntillverkningen upphörde 1936, men prydnadsföremål av mässing tillverkades in på 1960-talet, då en vårflod förstörde gjutugnen. Under de sista åren tog man bara emot kopparkärl för putsning och reparation. 1983 stängdes verkstaden för gott.

Thorshammars Verkstad är nu byggnadsminne och ska bli ett levande arbetslivsmuseum där maskinerna i verkstaden, med sin remdrift i taket, drivs med den ursprungliga kraftkällan, vattenturbinen i fallet.

Relaterad information