Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Evenemang

I Norberg arrangeras det både stora och små aktiviteter. Sportevenemang som Engelbrektsloppet och Kristinaloppet, musikfestivaler, utställningar och andra uppträdanden. Tack vare många duktiga och engagerade föreningar och privatpersoner är Norberg ett levande samhälle både vintertid och sommartid. Med reservation för eventuella ändringar.

Regler för evenemang

  • Evenemanget ska äga rum i Norbergs kommun.
  • Evenemanget ska ha en tydlig arrangör som är ansvarig för evenemanget. Varje arrangör är ansvarig för marknadsföringen av sitt evenemang i evenemangskalendern.
  • En kontaktperson bör finnas så allmänheten kan ta kontakt med arrangören.
  • Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper. Evenemang som kan upplevas kränkande eller diskriminerande för individer eller samhällsgrupper publiceras inte.
  • Evenemang ska vara öppna för allmänheten och får inte vara politiska möten, innehålla politiska budskap eller sådant som strider mot lagar eller på annat sätt är olämpliga. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgräns för barn är däremot tillåtet.
  • Ett evenemang ska, till skillnad från löpande verksamhet, alltid innehålla datum och klockslag. Exempel: ett galleri som håller öppet varje helg är inte ett evenemang, men en vernissage som hålls ett speciellt datum är godkänt som evenemang.
  • Evenemanget ska tydligt skilja sig från arrangörens löpande verksamhet. Exempelvis kurser och utbildningar som tillhör arrangörens löpande verksamhet publiceras därför inte. Inte heller variationer på vanlig verksamhet, som till exempel julbord, brunch eller logipaket publiceras som evenemang.
  • Evenemangskalendern är religiöst och politiskt obunden, därför publiceras inte evenemang med religiösa budskap eller som arrangeras av eller tillsammans med politiska partier eller förbund. Information om demonstrationer eller manifestationer publiceras inte.
  • Norbergs kommun har rätt att neka evenemang och göra justeringar i inskickad text eller bild.

Har du ett evenemang som du vill ha med kalendern? Skicka e-post till info@norberg.se

Relaterad information