Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ansökan om bidrag för lovaktiviteter

Vill din förening anordna aktiviteter under sommarlovet? Norbergs kommun får pengar av staten till aktiviteter för barn i åldern 6-15 år.

Föreningar ges möjlighet att söka bidrag för att anordna aktiviteter under sommarlovet. Ansök om bidrag genom att fylla i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 30 april 2019.

Regler:

  • Ledare som är över 18 år måste vara på plats när aktiviteten genomförs.
  • Aktiviteten ska vara öppen för alla barn och inte för slutna grupper. Grupperna kan dock vara åldersspecifika eller så kan aktiviteten inneha begränsat antal platser, men då måste detta uppges i ansökan.
  • Kontaktperson måste anges.
  • Alla lokalbokningar står föreningen själv för.
  • Pengar utbetalas först när redovisning har lämnats in (om inte annat är överenskommet). Redovisningen sker på särskild blankett som skickas ut till den kontaktperson som har angetts.
  • Ansökan ska lämnas in senast 30 april 2019.

Efter genomförd aktivitet ska följande uppgifter redovisas:

  • Vilken aktivitet som har genomförts.
  • Antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i lovaktiviteten.
  • Beskrivning av vilken effekt sommarlovsaktiviteten har haft på barnen.

Ange det ansökta beloppet i kronor.

Ange namn på föreningens bank.

Ange plusgiro, bankgiro eller kontonummer (inklusive clearingnummer).

Expempelvis: Vad är det för aktivitet? Hur kommer aktiviteten att genomföras? Sker aktiviteten i samarbete med andra föreningar?
Här kan du bifoga en fil som du vill komplettera ansökan med.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande

Relaterad information