Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Lotteritillstånd

Här hittar du information hur hur du kan söka lotteritillstånd.

Vem kan få tillstånd?

En förening kan komma ifråga att beviljas lotteritillstånd förutsatt att följande grundläggande punkter uppfyllda.

  • Ideell förening med verksamhet i Sverige.
  • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
  • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

Det ska alltså vara en förening med antagna stadgar, en vald styrelse och eget namn.

Kontroll

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för en kontrollant som är utsedd av kommunen.

Relaterad information