Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Stipendium

Norbergs kommun ger stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet eller det kulturella området.

Sökande behöver inte vara folkbokförd i kommunen. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet kan också ge stipendium som hedersbevisning utan ansökan till enskild person, kollektiv eller förening/organisation som gjort förtjänstfulla insatser för förenings- eller kulturlivet.

Skicka ansökan senast den 5 maj 2019 till:
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Box 25
738 21 Norberge
Eller skicka e-post till: stipendium@norberg.se

Tidigare års stipendium

2018 års stipendium tilldelades Johan Källmanöppnas i nytt fönster

Relaterad information