Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Åsgruvan

Åsgruvan

Vid Åsgruvan startade malmbrytningen på 1830-talet. Brytningen moderniserades successivt. Tvättning och sortering av malmen gjordes först utomhus på malmbacken vid kanten av dagbrottet. Så småningom byggdes en särskild anläggning för detta, ett anrikningsverk, vid Östanmossa cirka en kilometer från gruvan.

Malmen fraktades upp ur gruvan i tunnvagnar som sattes i hissar. Ovan jord tappades malmen i vagnar och transporterades till anrikningsverket på en rutschbana.

De flesta byggnader som fanns när driften var igång revs 1968. Kvar står en lave av betong. Den byggdes 1944 och ersatte då en äldre lave i trä, som hade brunnit ner året innan. En lave är en byggnad som innehåller gruvans hissanordningar och liknande.

Relaterad information