Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Högfors bruk

Högfors bruk är en av Sveriges yngsta järnbruksruiner. Anläggningen som byggdes 1915 var den sista i Högfors historia. Det 150 m långa kolhuset kom till samtidigt. Högfors hade vid denna tid, förutom två masugnar, också sintringsverk, kraftverk, gjuteri, kvarn, snickeriverkstad, klensmedja och såg och gav arbete åt ca 70 man. Driften upphörde omkring 1953 och det mesta revs 1974, men masugnspipor och yttermurar står ännu kvar.

Högfors har namn efter de höga fall och forsar som Norbergsån bildar. 1539 omtalas en masugn i Högfors och fem år senare en stångjärnshammare. Det var en av de första i Sverige. Bruket har så länge man vet ägts av frälse och adel. Det var Jacob de la Gardie, fältherre och järnbruksägare, som byggde den första herrgården i Högfors.

Museijärnvägen ENJ har en station i Högfors.

Relaterad information