Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kärrgruvans gruvmiljö

Kärrgruvans gruvmiljö är en av Bergslagens många gruvorter. Där har människor länge levt av det som de med hårt arbete tagit från berget. Sedan 1981 avvänds inte gruvor och anläggningar mer, men århundradens bergsbruk har fortfarande stor betydelse för människors identitet och har skapat en unik kulturmiljö.

I Kärrgruvan och på andra ställen i Bergslagen började man under tidig medeltid bryta malm ur berget och förvandla den till järn i masugn. Järnet gav makt, inflytande och rikedom åt bergsbrukande bönder, stormän och kungar. Då var Bergslagen viktigt för det framväxande riket Sverige. Senare växte det moderna Sveriges samförståndslösningar fram ur den hårda kampen mellan gruvornas ägare och arbetare.

Runt om i Kärrgruvan finns spår av tusen års malmbrytning. Dagbrott och schakt, kanaler och stånggångar, bostäder och industribyggnader. Vid Svinryggen ser du spår av medeltidens bergsbruk, i Gruvmuseet och i Mossgruveparken senare århundradens spår.

Relaterad information