Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Södra schaktets lave och Maskinhuset

Maskinhuset

Södra schaktets lave är en byggnad som står över en lodrät, 180 meter djup, förbindelse till gruvsalar under jord. En lave hade till uppgift att skydda linor och andra anordningar som behövdes för att hissa upp malmen. Laven gav också skydd åt den som arbetade med att ta emot malmen och lasta om den.

År 1902 uppfördes den lave som står på platsen idag. Den byggdes i den tidens stil. Schaktet är äldre och har haft andra överbyggnader tidigare. Idag är schaktet delvis igenfyllt. Från laven gick förr en bana där malmen fraktades i vagnar på räls till ett skrädhus. Där sorterades malmen på plockband. 

Maskinhuset byggdes år 1901. Från Maskinhuset till laven gick stållinor som drog upp malmhissen. I huset fanns maskiner och annan utrustning.

Relaterad information