Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Svinryggen

Svinryggen

På Svinryggen finns arton gruvhål från tidig medeltid. De följer järnmalmens stråk i berget. Malmen låg i detta område ytligt och var lättåtkomligt, därför gjordes inte gruvorna djupa. Det var lättare att ta upp nya brott intill de gamla. Man körde upp malmen med häst och släde, vilket krävde en svag lutning på ena sidan.

I ett bergsmanshushåll levde man både av att tillverka järn och av jordbruk. Att bryta malmen var första steget. Varje hushåll med tillfällig arbetskraft var ett arbetslag. Arbetsdagen var lång och började tidigt. Under natten hade eldar spräckt berget och när gruvan rensats från utbrunnen ved, pågick arbetet hela dagen med att bryta loss malmstycken med hackor och spett. Arbetet avslutades med att ved släpades fram och kastades ner i gruvan. Den staplade man längs gruvans väggar och tände.

Relaterad information