Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kultur

I Norbergs kommun finns en rik skatt av kulturmiljöer. De är spår av många människors liv och arbete och ett gemensamt arv till framtiden. En del av miljöerna är från tidig medeltid, andra från 1900-talets senare del.

Norberg är en del av Bergslagen, det område som genom gruvdrift och järnframställning har haft stor betydelse för det moderna Sveriges framväxt. Därför är det naturligt att många miljöer har en anknytning till gruvor och järn.

Hela kulturmiljön i Norbergs kommun omfattas av kulturmiljöarbetet, men ansvaret är fördelat på två olika sätt: mellan privatägda miljöer och de miljöer som kommunen är ägare till.

Många av kulturmiljöerna är skyddade genom lagbestämmelser eller hänsynstagande i samhällsplaneringen, men långtifrån alla. Intresset för kulturmiljön är stort bland både besökare och boende.

Relaterad information