Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kulturmiljövård

Kulturmiljövård innebär skötsel, underhåll och periodvis återkommande renoveringar av de många kulturhistoriska miljöer som kulturmiljövården ansvarar för.

I Norbergs kommun ingår också marknadsföring och visning av de besöksmål som sommartid visas av anställda guider, Gruvmuseet och Nya Lapphyttan. Där handlar det förutom skötsel, om visningsverksamhet, skolverksamhet, programverksamhet och evenemang.

Ambitionen är att alla våra besöksmål ska vara välskötta och inbjudande. Eftersom behoven är stora och resurserna begränsade måste kulturmiljövårdens insatser prioriteras. Under senare år har det till exempel gjorts en satsning på nya skyltprogram och en serie foldrar om våra besöksmål produceras undan för undan.
En del satsningar på besöksmål sker i projektform, exempelvis Klackberg och Konstkanalen (läs mer under projekt).

Såväl enskilda personer som föreningar kan få hjälp med rådgivning om byggnadsvård och ansökningar om bidrag för byggnadsvård. Kulturmiljövården hjälper också till med ansökningar till projekt där kulturmiljöerna kan utnyttjas för exempelvis turism. Kulturmiljövården i Norberg har mycket stöd och nytta av att ingå i olika nätverk. Norbergs kommun en av stiftarna i Ekomuseum Bergslagen och tio av de cirka sextio besöksmålen inom museet återfinns i vår kommun. Även Bergslagssatsningen Kultur och Turism som närmare presenteras under rubriken projekt, är ett stort nätverksarbete över hela Bergslagen, där Norberg deltar och har en nyckelfunktion.

Relaterad information