Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Projekt

Kulturmiljövården i Norbergs kommun är engagerad i flera olika projekt kring kulturmiljön. I en del fall är kommunen huvudman, medan den i andra projekt är en viktig part.

Pengarna för att driva dessa projekt kommer till största delen utifrån. Bergslagssatsningen drivs pengar från bland annat fem länsstyrelser i Bergslagen. Arbetet med Klackbergs naturreservat och Mossgruveparken får pengar från Naturvårdsverket, för att nämna några av projekten.

Genom att driva och delta i olika projekt utvecklar kulturmiljövården Norbergs kommuns kulturmiljöer på ett offensivt sätt.