Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ungdomsråd

Ungdomsrådets kommittè består av ungdomar som förbereder möten och för de andra ungdomarnas talan i olika frågor. Kommittén träffas på Unkan några gånger i månaden för att diskutera aktuella frågor.

Norbergs ungdomsråd har 25 000 kronor per år som de själva bestämmer över. Alla ungdomar i Norberg får lämna in förslag på olika saker som berör ungdomar och vad man vill använda pengarna till. En del förslag skickas vidare till kommunstyrelsen för beredning.

Norbergs ungdomsråd är medlemmar i Sveriges Ungdomsråd där man får träffa andra ungdomsråd från olika delar av Sverige. Här får man utbildningar, möjligheter att träffas för att inspirera, utbyta tips och idéer.

Vi vill gärna att ni kommer med idéer och förslag på sånt som ni vill göra. Kom på möten, lämna förslag eller prata direkt med någon av oss.

Relaterad information